Zaanse aanpak

Gelijk toen in 2015 het RIVM-rapport uitkwam is gemeente Zaanstad de voorlichtingscampagne ‘Let op Lood’ gestart.

Met posters en brochures bij artsen, op scholen, kinderdagverblijven, jeugdzorg is aangeraden om verontreinigde grond af te dekken met een laag schone grond, gras of tegels. Ook moeten kinderen goed hun handen wassen na het buiten spelen. Hierna zijn gemeentelijke locaties, zoals speeltuinen, trapveldjes, en schoolpleinen, onderzocht en waar nodig gesaneerd. De volgende stap was een saneringspilot (een proefonderzoek) gericht op particuliere tuinen. De prioriteit lag hier bij tuinen in gebieden met een hoog loodgehalte én een hoge kinderdichtheid. Ook is toen begonnen met het instellen van een subsidieregeling.

Subsidieregeling
De gemeente Zaanstad heeft een subsidieregeling voor huiseigenaren die niet willen wachten totdat ze aan de beurt zijn. De huiseigenaren regelen dan zelf het onderzoek en de eventuele sanering.

Het onderzoek wordt voor 100% vergoed, met een maximum van € 2.000. Als er teveel lood is in uw tuin, dan kunt u deze laten saneren. Dit doen we door een graslaag op een 10 cm dikke laag schone grond aan te laten brengen. Ook het saneren van de grond wordt voor 100% vergoed. Het onderzoek en de sanering samen worden vergoed tot een maximum van € 5.350. Daarnaast wordt er maximaal € 300 vergoed voor de aanschaf van diverse planten.

Let op: de subsidie voor de sanering bedraagt voor een tuin van maximaal 150 m2. Wie meer wil saneren, betaalt en regelt dit zelf. De subsidieregeling is niet bedoeld voor funderingsonderzoek of bodemonderzoek bij nieuwbouw.

Aanvraag indienen
Een aanvraag kan online ingediend worden via onderstaande link.
online aanvragen subsidie bodemonderzoek
online aanvragen subsidie bodemsanering

Documenten
website - Overheid.nl: subsidieregeling
bijlage - overzicht vragen en antwoorden

 

Cookie-instellingen