Sanering

In de zomer van 2017 is begonnen met een pilot onderzoek in 300 particuliere tuinen. De daadwerkelijke sanering startte in de zomer van 2018. Huiseigenaren konden hun tuin laten onderzoeken.

Als het gehalte lood te hoog was, is met de huiseigenaar gesproken over mogelijke vervolgstappen. Besluit de tuineigenaar te saneren, dan vinden per particuliere tuin zo’n tien verschillende deelonderzoeken plaats. Waaronder een flora en faunascan, bomen-effectanalyse en de waardebepaling van de tuin.

Bij het saneren worden de onverharde delen een halve meter weggehaald. Daarna wordt een doek geplaatst en vervolgens verse schone grond gestort. Het onderzoek en de sanering worden uitgevoerd op kosten van de gemeente. Voor het herinrichten van de tuin na de sanering krijgen de bewoners een vergoeding.

Planning
De voorbereiding van een sanering, inclusief de onderzoeken, duurt ongeveer een jaar. Maar de daadwerkelijke sanering duurt slechts twee tot vier dagen. De pilot is maart 2019 afgerond. Deze proef wordt ingezet om ervaring op te doen en het proces te versnellen. Tot nu toe blijkt ongeveer één op de 7 á 10 tuinen (dit verschilt per wijk) een te hoog gehalte lood te bevatten. De planning is om tot 2024 per jaar 1000 tuinen te onderzoeken en 100 tuinen te saneren.

     
Sanering diffuuslood  2019  
     
keukentafelgesprekken  mei 2019 oktober 2019 
voorbereiding sanering  juni 2019  december 2019
Aanbesteding  mei 2019 december 2019 
uitvoering  januari 2020 december 2020
     
Betreft     
J.J. Allanstraat     
Het Weiver    
Middel    
Zuideinde    
Kerkbuurt     
Lagedijk     


 

Cookie-instellingen