Nieuwsbrief december 2019

10-12-2019 2992 keer bekeken

In deze nieuwsbrief laten wij u weten hoe het gaat met het project sanering Zaans lood. De pilotsaneringen van de eerste 20 tuinen sinds juli 2019 klaar. Deze ervaringen zijn meegenomen

 

 


Planning

In 2020 worden 100 tuinen gesaneerd, verdeeld over verschillende aannemers.De werkzaamheden starten in januari 2020 in de J.J. Allanstraat.

In februari starten de saneringen in de Kerkbuurt en daarna volgende  de  Middel, Weiver, Zuideinde, Beukenlaan, Gorterpad, Hanenpad, Lage Dijk, Nauerna en verder.

In 2020 gaat de gemeente in gesprek met bewoners van tuinen waar de aanvullende onderzoeken klaar zijn.


Uitvoeren sanerings werkzaamheden

Wij zijn bij u te gast. Daarom zorgen we ervoor dat er voorzichtig wordt gewerkt, met licht materieel. Als de gemeente beoordeeld dat de aannemer de tuin netjes saneert, dan mag deze aannemer ook aan het werk in de volgende tuinen.


Baggerwerkzaamheden

Het komt regelmatig voor dat saneringen in tuinen aan een sloot grenzen. Het Hoogheemraadschap Noorderkwartier baggert meestal deze sloten.

Soms bent u als eigenaar van de tuin ook eigenaar van de sloot. Dan moet u zelf ook af en toe baggeren.  Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stuurt u hierover dan een brief.

Bewoners  vroegen of de bagger veilig op de leeflaag op het eigen terrein kan. De slootbodem is namelijk niet onderzocht.

Het Hoogheemraadschap volgt dan  de volgende procedure:

Kunt u aantonen dat de watergang verontreinigd is, dan kunt u dit melden aan het HHNK. Het kan zijn dat er op uw tuin naast de sloot een bodemsanering is uitgevoerd.Het HHNK doet dan met geld van het Hoogheemraadschap bodemonderzoek.

Het onderzoek kan leiden tot twee conclusies met bijhorende vervolgstappen:

  1. De waterbodem is niet verontreinigd. De kosten van het bodemonderzoek zijn voor de bewoner en het HHNK doet verder niets.
  2. De waterbodem is wel verontreinigd. In dat geval baggert het HHNK de watergang en voert de bagger af. Alle kosten zijn dan voor het HHNK.

In het eerste geval moet de particuliere slooteigenaar de bagger dus zelf verwijderen. Hij beslist zelf  of de bagger schoon genoeg is om toe te passen op de leeflaag. Zo niet, dan kan hij de bagger misschien op een andere plek in zijn tuin verwerken of laten afvoeren.

Opschonen slootkanten 

Het onderhoud van de slootkanten bestaat uit begroeiing langs de kant in de sloot verwijderen.De bovenste laag van de slootbodem, waarin de planten wortelen, bestaat uit plantenresten.. Het materiaal kan niet worden vergeleken met bagger en de kans is zeer klein dat het is verontreinigd met zware metalen zoals lood.

De wortelstok van riet en andere begroeiing kunt u zonder gevaar op de leeflaag leggen. Om alle risico’s te voorkomen is het verstandig de aanhangende modder eerst even af te spoelen in de sloot. Het plantaardige materiaal van de slootbegroeiing bevat geen lood.

Meer informatie
Voor meer informatie over baggerwerkzaamheden kunt u bellen naar het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Via 072 - 582 8282, van maandag t/m vrijdag.

 

Colofon

Meer informatie: met vragen of opmerkingen m.b.t  de saneringen kunt u contact opnemen met de gemeente Zaanstad, telefoonnummer 14075

Website: www.zaanstad.nl, zoekterm lood

Deze nieuwsbrief is verstuurd door de beheerder van Sanering Zaans Lood.

 
 
 
 
 
Cookie-instellingen