Nieuwsbrief juli 2019

17-07-2019 4369 keer bekeken

In deze nieuwsbrief nemen wij u mee in de stand van zaken van het project sanering Zaanslood . Hiermee hopen we antwoord te geven op vragen die mogelijk bij u opkomen in de periode tussen het uitvoeren van de diverse onderzoeken en het daadwerkelijk saneren.

 


 Pilot van de saneringen is afgerond

In de periode juni 2018 tot en met juli 2019 zijn de eerste 20 saneringen van het project Zaanslood uitgevoerd. Het betrof saneringen in de Domineestuin, een deel langs de Lagedijk  in Oud-Zaandijk, een aantal tuinen langs de J.J. Allanstraat en een aantal tuinen in Middel en Weiver in Westzaan.

Om schade aan funderingen en woningen te voorkomen is er gesaneerd met kleine graafmachines en een zuigwagen. De bewoners zijn zeer tevreden met het resultaat. Ze hebben een schone tuin en hebben deze met de groenvergoeding  van de gemeente naar eigen wens opnieuw kunnen inrichten en beplanten.

Met het uitvoeren van deze pilot heeft de gemeente samen met bewoners ervaren wat nodig  is om de uitvoeringswerkzaamheden goed te laten verlopen. Deze informatie wordt nu gebruikt om de aannemers voor het vervolgtraject van de  saneringen te selecteren.   


 Planning

Van mei 2019 t/m mei 2020 worden 2e keukentafelgesprekken gevoerd bij mensen waar hoge loodgehalten zijn gemeten in de tuin en waar al aanvullende onderzoeken zijn afgerond.  Dit betreft de straten Kerkbuurt, J.J. Allanstraat, Middel, Weiver, Zuideinde, Beukenlaan, Gorterpad, Hanenpad, Lagedijk. Nauerna, Overtoom, Parkstraat. Tuinstraat en de Veldweg. Dit betreft 100 tuinen.
U wordt gebeld voor een afspraak voor het huisbezoek. Wij zijn nu bezig in de Kerkbuurt en gaan door in de volgorde van het bovengenoemde lijstje.


Voortgang van de saneringen

Van mei 2019 tot en met oktober 2019 zijn wij bezig met het selecteren van 3 tot5 aannemers voor de uitvoering van de saneringen.

De uitvoering van de eerste 50 saneringen start in oktober / november 2019 . De werkzaamheden voor de sanering van uw tuin duren ongeveer één tot drie weken, maar is afhankelijk van de grootte van de tuin. Na het 2e keukentafelgesprek maakt de aannemer met u afspraken over de precieze datum van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden van deze eerste groep van 50 tuinen samen hopen we in mei 2020 te hebben afgerond. De sanering van de daarop volgende 30-50 tuinen worden in maart / april 2020 aanbesteed en zal duren tot eind 2020.

Colofon

Meer informatie: met vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zaanstad, telefoonnummer 14075

Website: www.zaanstad.nl, zoekterm lood

Mailadres: zaanslood@zaanstad.nl

Cookie-instellingen